Women Empowerment through Sport

PAGBIBIGAY KAKAYAHAN SA MGA KABABAIHAN SA PAMAMAGITAN NG LARONG PAMPALAKASAN

ay isang proyekto na nagtitipon sa anim na samahan mula sa iba't ibang bansa tulad ng Bulgarya, Italya, Kenya, Tansania, Nepal at ang Pilipinas na may pakay na bumuo at magpakilala ng mga bagong pamamaraan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga batang kababaihan sa pamamagitan ng larong pampalakasan. Sa loob ng 24 na buwan, ang proyekto na ito ay magpapatupad ng lokal, pambansa at internasyonal na kaganapan ukol sa larong pampalakasan para sa mahigi't kumulang 600 na batang kababaihan.

Pinakabagong balita mula sa aming blog

Arunima Dahal: Mula Nepal hanggang Italya!

Habang nasa unang pagpupulong ng proyektong “bigyang kakayahan ang mga kababaihan sa pamamagitan ng larong pampalakasan” sa Sardinia (Italya), nagkaron ng oportunidad si Árü Ñeéma Dàhãl na makilala ang mga pinuno ng pinaka magaling na grupo ng football sa Sassari – FC Sassari Torres Femminile – at mag ensayo ng

Read More

Unang pagtitipon

Kami ay masaya na panimulan ang proyektong pagbibigay kakayahan sa mga kababaihan sa pamamagitan ng larong pampalakasan sa Sardinia, Italya. Kasama ang mga pinuno ng Champions Factory, Mine Vaganti NGO, Neema CBO, BTG Philippines, Go Sports Nepal at Tanzania Youth Cultural Exchange Network, ay nagtipon tipon sa Italya para magkakilala

Read More

Ang mga markang naiwan natin sa buhay ng ibang tao ay hindi kailanman mawawala.

Maging halimbawa ng pagbabago

LOÏC PEDRAS
Great stuff happening in this space! Good to see women empowerment being taken to the next stage!
Paolo Menescardi
Such an innovative project idea with an exciting flow of events, destinations and partners! Champions Factory proved it’s professionalism and this project is just another proof!